Поддръжка

Ямбол Сервиз препоръчва провеждане на стандартна профилактика на всеки климатик поне веднъж в годината. Профилактиките включват пълно почистване на машината.

Сайтът е в процес на изработка

Моля да ни извините, повече информация за продуктите и услугите, предлагани от Ямбол Сервиз ще бъде качена съвсем скоро.